Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne w ramach NFZ (bezpłatne dla pacjenta) dotyczą pacjentów zapisanych do lekarzy rodzinnych NZOZ Medicus

Profilaktyka chorób układu krążenia

W związku z realizacją programu dotyczącego CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK) zapraszamy Pacjentów z rocznika 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 zapisanych do lekarzy POZ w NZOZ MEDICUS w Grajewie oraz w Rajgrodzie na BEZPŁATNE badania. Program skierowany jest do osób, które dotychczas nie chorowały i nie leczyły się na choroby układu krążenia.

Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach programu wykonujemy m.in. :

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • glukoza we krwi na czczo,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, Trójglicerydy).

W przypadku wykrycia nieprawidłowości kierujemy pacjenta na dalsze badania.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego programu dostępne są w rejestracji:

NZOZ Medicus Grajewo, Osiedle Południe 9 – tel.: 86 272 43 50

NZOZ Medicus Rajgród, ul. Zabielskiego 6 – tel.: 86 272 18 13

Profilaktyka gruźlicy

Warunki realizacji świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy przez pielęgniarkę POZ.

Do programu kwalifikowane są osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym: 

 •  osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami już z rozpoznaną gruźlicą,
 •  osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  – długotrwałe bezrobocie,
  – niepełnosprawność,
  – długotrwałą chorobę,
  – uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
  – bezdomność.

Dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów

 

Skontaktuj się z nami
Share This