Badania dla osób indywidualnych

w Medycynie Pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu badań podstawowych, specjalistycznych oraz badań dodatkowych (laboratoryjnie, psychologiczne).

Przychodnia Medycyny Pracy zlokalizowana jest w dogodnym komunikacyjnie punkcie miasta, na Osiedlu Południe 9.

Uczniowie i studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich powinni posiadać:

  • skierowanie wydane przez szkołę/uczelnię,
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty i ważna legitymacja szkolna),
  • Kartę Zdrowia Ucznia ,
  • Książeczkę Zdrowia Dziecka, dokumentację medyczną, jeżeli było prowadzone leczenie ( zaświadczenia o leczeniu, karty informacyjne leczenia szpitalnego i specjalistycznego).

Skierowanie na badania (do pobrania)
Skierowanie na badania dla uczniów (do pobrania)

WAŻNE!

Badania lekarskie osób niepełnoletnich wykonywane są
w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Rejestracja – rezerwacja terminów

tel. +86 272 43 50 wew. 232
kom. 881 733 417

Badania Sanitarno – Epidemiologiczne

Badania muszą wykonać osoby mające kontakt z żywnością lub gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Taki pracownik zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy lub/oraz wpis na ten temat do Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 947) badania muszą wykonać m.in.:

  • uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac,
  • przed podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki,
  • przed ponownym podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki po przebyciu zakażenia stanowiącego zagrożenie sanitarno -epidemiologiczne (Salmonella, Shigella, gruźlica).

Skierowanie do celów sanitarno – epidemiologicznych (do pobrania)

Nasi partnerzy

Dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów

 

Skontaktuj się z nami
Share This